តើរន្ធជាន់គឺជាអ្វី?

តើរន្ធជាន់គឺជាអ្វី?

រន្ធជាន់គឺជាឧបករណ៍ទទួលដោតដែលមានទីតាំងនៅជាន់។ រន្ធប្រភេទនេះអាចត្រូវបានផលិតឡើងសម្រាប់ដោតជាច្រើនប្រភេទ ប៉ុន្តែភាគច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការតភ្ជាប់អគ្គិសនី ទូរស័ព្ទ ឬខ្សែ។ ការប្រើប្រាស់រន្ធជាន់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងដោយលេខកូដសំណង់នៅក្នុងតំបន់ជាច្រើន។

រន្ធ ឬព្រីអគ្គិសនី ភាគច្រើនមានទីតាំងនៅជញ្ជាំង។

ក្នុងករណីភាគច្រើន រន្ធ ឬរន្ធអគ្គិសនី និងប្រភេទផ្សេងទៀត មានទីតាំងនៅជញ្ជាំង ឬក្តារបាត។ នៅក្នុងបន្ទប់លំនៅដ្ឋាន ឬបន្ទប់ពាណិជ្ជកម្មស្តង់ដារ រន្ធបែបនេះជាទូទៅស្ថិតនៅចម្ងាយខ្លីពីលើកំរាលឥដ្ឋ ហើយអាចត្រូវបានដាក់នៅពីលើតុក្នុងបន្ទប់ទឹក និងផ្ទះបាយ។ នៅក្នុងសំណង់ឧស្សាហកម្មស្តង់ដារ កន្លែងលក់បែបនេះភាគច្រើនត្រូវបានដាក់ទាំងជញ្ជាំង ឬនៅលើបង្គោលដែលនៅជិតគ្រឿងចក្រ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងករណីខ្លះ រន្ធជាន់គឺជាការចង់បាន ព្រោះវាការពារការរត់ខ្សែនៅកន្លែងដែលពួកគេអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ការធ្វើដំណើរ។

ជាឧទាហរណ៍ បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវអាចមានរាងដូចសាឡុង មិនអាចដាក់ទល់នឹងជញ្ជាំងដោយមិនរារាំងការចូលបន្ទប់ផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើម្ចាស់ផ្ទះចង់ដាក់ចង្កៀងអានមួយនៅចុងម្ខាងនៃសាឡុង គាត់នឹងត្រូវរត់ខ្សែភ្លើងឆ្លងកាត់កម្រាលឥដ្ឋទៅកាន់ព្រីភ្លើងជញ្ជាំងដែលនៅជិតបំផុត។ នេះប្រហែលជាមិនទាក់ទាញ។ វាក៏អាចបង្កហានិភ័យដែលសត្វចិញ្ចឹម ឬសមាជិកនៃគ្រួសារនឹងដើរលើខ្សែ ដែលអាចបណ្តាលឱ្យខូចខាតទាំងជើងបី និងចង្កៀង។ ការដាក់រន្ធជាន់នៅជិតសាឡុងបំបាត់បញ្ហានេះ។

ផ្នែកខាងត្រឡប់នៃកាក់គឺថាដោតដែលដាក់ក្នុងរន្ធជាន់ដែលដាក់មិនត្រឹមត្រូវអាចក្លាយជាគ្រោះថ្នាក់ដោយខ្លួនវាផ្ទាល់។ នេះជាការពិតជាពិសេសនៅក្នុងអគារឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម ដែលការទទួលខុសត្រូវតែងតែជាកង្វល់។ រន្ធ​ជាន់​ត្រូវ​បាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​គិត​ថា​មាន​ហានិភ័យ​ឆេះ​ខ្លាំង​ជាង​រន្ធ​ជញ្ជាំង។

ការដំឡើងព្រីកំរាលឥដ្ឋកំឡុងពេលសាងសង់ថ្មីអាចមានភាពលំបាកនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃពិភពលោក។ លេខកូដសំណង់ជាច្រើនហាមឃាត់ការដំឡើងរន្ធជាន់ទាំងស្រុង។ អ្នកផ្សេងទៀតកំណត់ថាពួកគេត្រូវបានដំឡើងតែនៅក្នុងកម្រាលរឹងដូចជាក្បឿងឬឈើប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែននៅក្នុងកម្រាលទន់ដូចជាកំរាលព្រំនោះទេ។ អ្នកផ្សេងទៀតអនុញ្ញាតឱ្យជាន់លើនៅក្នុងសំណង់ឧស្សាហកម្ម ប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងសំណង់លំនៅដ្ឋាន ឬពាណិជ្ជកម្មទេ ខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតកំណត់ផ្ទុយស្រឡះ។

ការដាក់ខ្សែភ្លើង ឬការដំឡើងរន្ធជាន់នៅក្នុងអគារដែលមានស្រាប់ អាចឬមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយលេខកូដ។ ប្រសិនបើវាត្រឹមត្រូវ លេខកូដអាចទាមទារការងារដែលត្រូវធ្វើដោយអគ្គីសនីដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ។ ប្រសិនបើលេខកូដក្នុងស្រុកអនុញ្ញាតឲ្យមានការដំឡើងរន្ធជាន់ ម្ចាស់អគារគួរចងចាំថាការដំឡើងបែបនេះអាចមានតម្លៃថ្លៃ ឬមិនអាចទៅរួច ប្រសិនបើអ្នកអគ្គិសនីមិនអាចចូលទៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកំរាលឥដ្ឋ ដូចជាក្នុងករណីជាន់បេតុងជាដើម។ ប្រសិនបើកម្រាលឥដ្ឋស្ថិតនៅកម្រិតទីពីរ ផ្នែកនៃពិដានខាងក្រោមអាចនឹងត្រូវដកចេញ ដើម្បីដំឡើងរន្ធ។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ២៥-សីហា-២០២០