តើរន្ធជាន់គឺជាអ្វី?

តើរន្ធជាន់គឺជាអ្វី?

រន្ធជាន់គឺជាឧបករណ៍ទទួលដោតដែលមានទីតាំងនៅជាន់។រន្ធប្រភេទនេះអាចត្រូវបានផលិតឡើងសម្រាប់ដោតជាច្រើនប្រភេទ ប៉ុន្តែត្រូវបានគេប្រើញឹកញាប់បំផុតសម្រាប់ការភ្ជាប់អគ្គិសនី ទូរស័ព្ទ ឬខ្សែ។ការប្រើប្រាស់រន្ធជាន់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងដោយលេខកូដសំណង់នៅក្នុងតំបន់ជាច្រើន។

រន្ធ ឬព្រីអគ្គិសនី ភាគច្រើនមានទីតាំងនៅជញ្ជាំង។

ក្នុងករណីភាគច្រើន រន្ធ ឬរន្ធអគ្គិសនី និងប្រភេទផ្សេងទៀត មានទីតាំងនៅជញ្ជាំង ឬក្តារបាត។នៅក្នុងបន្ទប់លំនៅដ្ឋាន ឬបន្ទប់ពាណិជ្ជកម្មស្តង់ដារ រន្ធបែបនេះជាទូទៅស្ថិតនៅចម្ងាយខ្លីពីលើកំរាលឥដ្ឋ ហើយអាចត្រូវបានដាក់នៅពីលើតុក្នុងបន្ទប់ទឹក និងផ្ទះបាយ។នៅក្នុងសំណង់ឧស្សាហកម្មស្តង់ដារ កន្លែងលក់បែបនេះភាគច្រើនត្រូវបានដាក់ទាំងជញ្ជាំង ឬនៅលើបង្គោលដែលនៅជិតគ្រឿងចក្រ។ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងករណីខ្លះ រន្ធជាន់គឺជាការចង់បាន ព្រោះវាការពារការរត់ខ្សែនៅកន្លែងដែលពួកគេអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ការធ្វើដំណើរ។

ជាឧទាហរណ៍ បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវអាចមានរាងដូចសាឡុង មិនអាចដាក់ទល់នឹងជញ្ជាំងដោយមិនរារាំងការចូលទៅក្នុងបន្ទប់ផ្សេងទៀត។ប្រសិនបើ​ម្ចាស់ផ្ទះ​ចង់​ដាក់​ចង្កៀង​អាន​នៅ​ចុង​ម្ខាង​នៃ​សាឡុង នាង​នឹង​ត្រូវ​រត់​ខ្សែភ្លើង​ឆ្លងកាត់​កម្រាលឥដ្ឋ​ទៅកាន់​ព្រី​ភ្លើង​ដែល​នៅ​ជិត​បំផុត។នេះប្រហែលជាមិនទាក់ទាញ។វាក៏អាចបង្កហានិភ័យដែលសត្វចិញ្ចឹម ឬសមាជិកនៃគ្រួសារនឹងដើរលើខ្សែ ដែលអាចបណ្តាលឱ្យខូចខាតទាំងជើងបី និងចង្កៀង។ការដាក់រន្ធជាន់នៅជិតសាឡុងបំបាត់បញ្ហានេះ។

ផ្នែកខាងត្រឡប់នៃកាក់គឺថាដោតដែលដាក់ក្នុងរន្ធជាន់ដែលដាក់មិនត្រឹមត្រូវអាចក្លាយជាគ្រោះថ្នាក់ដោយខ្លួនវាផ្ទាល់។នេះជាការពិតជាពិសេសនៅក្នុងអគារឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម ដែលការទទួលខុសត្រូវតែងតែជាកង្វល់។រន្ធ​ជាន់​ត្រូវ​បាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​គិត​ថា​មាន​ហានិភ័យ​ឆេះ​ខ្លាំង​ជាង​រន្ធ​ជញ្ជាំង។

ការដំឡើងព្រីកំរាលឥដ្ឋកំឡុងពេលសាងសង់ថ្មីអាចមានភាពលំបាកនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃពិភពលោក។លេខកូដសំណង់ជាច្រើនហាមឃាត់ការដំឡើងរន្ធជាន់ទាំងស្រុង។អ្នកផ្សេងទៀតកំណត់ថាពួកគេត្រូវបានដំឡើងតែនៅក្នុងកម្រាលរឹងដូចជាក្បឿងឬឈើប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែននៅក្នុងកម្រាលទន់ដូចជាកំរាលព្រំនោះទេ។អ្នកផ្សេងទៀតអនុញ្ញាតឱ្យជាន់លើនៅក្នុងសំណង់ឧស្សាហកម្ម ប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងសំណង់លំនៅដ្ឋាន ឬពាណិជ្ជកម្មទេ ខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតកំណត់ផ្ទុយស្រឡះ។

ការដាក់ខ្សែភ្លើង ឬការដំឡើងរន្ធជាន់នៅក្នុងអគារដែលមានស្រាប់ អាចឬមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយលេខកូដ។ប្រសិនបើវាត្រឹមត្រូវ លេខកូដអាចទាមទារការងារដែលត្រូវធ្វើដោយអគ្គីសនីដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ។ប្រសិនបើលេខកូដក្នុងស្រុកអនុញ្ញាតឲ្យមានការដំឡើងរន្ធជាន់ ម្ចាស់អគារគួរចងចាំថាការដំឡើងបែបនេះអាចមានតម្លៃថ្លៃ ឬមិនអាចទៅរួច ប្រសិនបើអ្នកអគ្គិសនីមិនអាចចូលទៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកំរាលឥដ្ឋ ដូចជាក្នុងករណីជាន់បេតុងជាដើម។ប្រសិនបើកម្រាលឥដ្ឋស្ថិតនៅកម្រិតទីពីរ ផ្នែកនៃពិដានខាងក្រោមអាចនឹងត្រូវដកចេញ ដើម្បីដំឡើងរន្ធ។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ២៥-សីហា-២០២០